Intézmények

Evangélikus Hittudományi Egyetem
Egyházmegyénk területén működik az Evangélikus Hittudományi Egyetem, ahol az egyetemi szintű teológus-lelkész és a felsőfokú hitoktatói képzés folyik. Ez a tudományos műhely – mely doktori iskolával és posztgraduális képzési formákkal is rendelkezik – meghatározó szerepet játszik a magyar nyelvterület evangélikusságának lelki- és szellemi életében.

Deák Téri Evangélikus Gimnázium
Közel háromszázhetven diák tanul évente a rendszerváltást követően újraindított, nagy múltú gimnáziumunkban. Nyelvi képzés, sport, magas színvonalú informatika- és természettudományi oktatás, hitoktatás, emelt szintű érettségire való felkészítés, aktív zenei nevelés határozza meg az itt tanuló diákok lelki és szellemi fejlődését. Kollégiumi elhelyezés is kérhető a Rózsák terén lévő evangélikus kollégiumban. Az erfurti evangélikus gimnáziummal, a svédországi rättviki gimnáziummal, erdélyi gyülekezetekkel kialakított kapcsolatok, valamint a különféle nyári és sítáborok a közösségteremtés eszközei is egyben.  

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
Mi a közös többek között Doráti Antalban, Tátrai Vilmosban, Neumann Jánosban, Stein Aurélben, Kandó Kálmánban, Harsányi Jánosban és Wigner Jenőben?  Művészek, tudósok, egy részük Nobel-díjas volt, az élet különböző területein alkottak világra szólót. Egy valamiben viszont közösek voltak: a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumból indultak el a sikerek felé.

Tradíció, tudás és hit szövetsége az, amit e nagyhírű evangélikus alma mater ránk hagyományozott, melynek feltámasztása nem sokkal a rendszerváltás előtt kezdődött, továbbépítése pedig e nagy hírű intézmény mai feladata.

Egyéb intézmények
A kiemelt oktatási és nevelési intézményeink mellett két diákotthonunk és egy óvodánk szolgálja az evangélikus fiatalság nevelését, képzését. Egyházmegyénk területén található a Déli Egyházkerület Püspöki Hivatala, az Országos Egyházi Iroda, mely a következő – székhelyét többnyire egyházmegyénkben megjelölő – egyházi munkaágak irányítását látja el: média szolgálat, börtönmissziói szolgálat, Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet, Evangélikus Pedagógiai Központ, Evangélikus Missziói Központ, Gusztáv Adolf Segélyszolgálat, Internet Munkacsoport, Országos Szlovák Lelkészi Szolgálat.

A Luther Kiadó, az Evangélikus Országos Múzeum, az Evangélikus Országos Levéltár, az Evangélikus Országos Könyvtár, a Zsinati Iroda, a Külmissziói Egyesület és a Magyar Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) szintén a Pesti Egyházmegye területén működik.